Veľký zelený múr

V čom spočíva tento projekt? Ide o iniciatívu realizovanú na africkom kontinente, ktorej cieľom je na ploche 5 000 míľ (čo je približne 8 000 km) naprieč celým kontinentom vysadiť zeleň. Tvorcovia projektu si od tejto iniciatívy sľubujú potenciálne zastavenie klimatických zmien, zastavenie dezertifikácie, teda rozširovanie púšte, a tým pádom zlepšenie života obyvateľov žijúcich v týchto oblastiach.africký kontinent.jpg
Projekt nie je samozrejme iba na papieri alebo v predstavách iniciátorov. Už takmer 15 % rastlín z plánovaného objemu je vysadených, čím priniesli úplne nový život do vyprahnutých oblastí. V každom prípade je potrebné v tejto úžasnej myšlienke pokračovať. Cesta k realizácii však nebola jednoduchá, aktivisti sa už od roku 2007 priviesť tento projekt k životu a je veľkým šťastím, že práve v tejto dobe začíname vidieť prvé výsledky. Podľa odhadov asi 40 miliónov hektárov pôdy dokáže v tejto oblasti nasýtiť až 2,5 milióna ľudí. Ak teda projekt bude pokračovať v želaných intenciách, ožíva nádej na lepší život pre tamojšie obyvateľstvo. Úplne zrealizovaný projekt by mal zlepšiť život vyše 232 miliónov ľudí a pomôcť ekonomikám 11 krajín na trase realizácie iniciatívy.púšť.jpg
Samozrejme, plnenie takejto myšlienky je dlhodobou záležitosťou a je do nich zapojených tisíce ľudí prostredníctvom tzv. zelených prác. Časový rámec projekt na druhej strane dáva aj istotu zamestnania pre pracovníkov a ďalším pozitívnym efektom je aj spomalenie migrácie z tejto nehostinnej oblasti. Dokončenie projektu sa odhaduje približne na rok 2030, obnoviť by sa malo takmer 250 miliónov akrov dezertifikovanej pôdy, čo je takmer 10 miliónov hektárov každý rok. Ak sa však zámery naplnia, Veľký zelený múr zlepší život miliónom ľudí, najmä budúcim generáciám. Už teraz ho mnohý aktivisti a odborníci pasujú za budúci ôsmy div sveta.

Author: