Category: Ekonomika

Zlato je ušľachtilý kov, ktorý je ľudstvu známy už od nepamäti. Ľuda ho ťažili s vidinou zisku bohatstva a majetkovej istoty. Tento svetovo cenený kov má svoj podstatný význam aj v dnešnom svete, v ktorom panuje moderná ekonomika a spolu http://www.zijemespolu.cz/ s ňou rastúci priemysel, ale na druhej strane sociálne neistoty a nejasné odpovede v

O tom že sa blíži kríza, už nejaký ten piatok počúvame z každej strany. Bodaj by nie keď je znova reč o zvyšovaní minimálnej mzdy. No tento krát sa skutočne nejedná o fake news. Bohužiaľ je to pravda a aj naša ekonomika sa pomaly pripravuje na horšie časy.   Minulé vlády nám zanechali okrem toho