Category: Láska

O láske sa píše toľko vecí, ktoré sú úplne nepravdivé a sú zakorenené v našom mozgu, aby boli úplne pravdivé. Táto mylná predstava o láske nás núti túžiť po niečom, čo úplne nesúvisí s láskou. Najdôležitejšie je objasniť skutočnosť, že si nevyberáte, koho milujete. Najlepší spôsob, ako opísať lásku, je puto medzi matkou a dieťaťom.

Ako byť príťažlivejší pre ženy. A čo vlastne ženy chcú ? Mnoho chlapov dnes tvrdí, že pochopiť a porozumieť ženu sa nedá. To je veľká hlúposť a veľká fáma. Pochopiť ženy je vcelku jednoduché. Treba im len viac načúvať a vnímať ich. Väčšina chlapov sa pozerá na ženy skrze svoju analogickú analytickú myseľ. Čo je však chybou, pretože ženy