Základné informácie o spoločnostiach

Málokto sa vyzná a rozlišuje jednotlivé druhy spoločností. Práve preto by som sa na to zamerala v tomto článku a prešla si základné rozdiely. Spoločnosť s ručením obmedzením je asi tou najznámejšou a poznáte ju skôr pod skratkou s.r.o. , ktorú môžete vidieť za názvom spoločností. V tomto type vystupujú spoločníci, ktorý prispievajú istým vkladom. Pri založení musí byť splatená výška základného imania. Akciová spoločnosť je taktiež celkom známou, pri nej sa však hodnota základného imania tvorí predajom akcií s určitou menovitou hodnotou.pracovný míting.jpg
Medzi menej známe patrí verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť. Toto rozdelenie má určite svoj zmysel. Líšia sa organizačnou štruktúrou, výškou kapitálu ale aj počtom členov. Každá spoločnosť vzniká zápisom do Obchodného registra a zaniká dňom výmazu z Obchodného registra. Spoločnosť môže byť vytvorená za rôznym účelom, najčastejšie je to samozrejme zisk. Veľkým problémom je, že často sa zadlžia a nie sú schopné splácať svoje záväzky. Takto vykazuje podnik stratu a prichádza o zákazky.
Taktiež je veľmi dôležitý ich marketing, ktorý podporuje ich konkurencieschopnosť na trhu. Musia okolie nejakým spôsobom zaujať a to je niekedy naozaj zložité. Práve preto je veľmi dôležité venovať sa hlbšie štúdiu jednotlivých bariér podnikania. Nehovoriac o vedení a riadení zamestnancov, ktorý predstavuje veľkú výzvu. Je to veľké umenie ak dokážete všetko skĺbiť dokopy. Hodnotu vašej spoločnosti tvoria práve zamestnanci, ktorý sa s vami podieľajú na výkone danej činnosti. Ak budete mať slabú základňu pracovníkov môže sa ľahko stať, že pohoríte.podanie ruky.jpg
Ako sme si už povedali existujú rôzne typy spoločností a je potrebné zvoliť si tú ktorá vám bude najviac vyhovovať. Ovplyvňuje to samozrejme množstvo faktorov a preto to nie je nič jednoduché. Teraz už ale budete poznať aspoň základné informácie, ktoré by ste mali poznať aby ste sa vedeli lepšie zorientovať.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Author: