Spoločnosti Uber, Lyft nebudú svedčiť pred kongresom

Uber a Lyft odmietli sa objaviť v stredu v Snemovni pred reprezentantov USA, ktorí sa zaoberajú otázkami súvisiacimi sa so službami, uviedol kongresový výbor.
Tieto dve spoločnosti zaoberajúce sa jazdeckým volaním boli požiadané, aby sa objavili ako súčasť vyšetrovania výboru pre domovú dopravu a infraštruktúru v oblasti bezpečnosti a práce, pretože zákonodarcovia sa snažia pripraviť  právne predpisy, ktoré budú mať vplyv na toto odvetvie.Aplikácia Uber.jpg
„Ich nezúčastnenie sa na tomto vypočutí je znamením, že by radšej trpeli verejnými bičmi, než aby odpovedali na otázky týkajúce sa ich operácií,“ uviedol vo svojom pripravenom komentári vedúci panelu, americký zástupca Peter DeFazio.
Peter dodal, že vypočutie „by malo slúžiť aj prebudenie pre firmy, ktoré zaplavili naše cesty rušivými technológiami a investorským kapitálom, že ich dni prevádzky s malým verejným poriadkom a regulačným dohľadom v dopravnom priestor sa skončia.“
Uviedol niekoľko problémov, od bezpečnosti po preťaženie až po mzdy vodičov.
„Možno nechcú hovoriť o tom, čo ich model robí, aby znížili mzdy a obrátili našu pracovnú silu v oblasti dopravy z kvalifikovaného a vyškoleného súboru pracovníkov, ktorí zarábajú na živobytie, na inú obeť priemyslu,“ uviedol Peter.
Začiatkom tohto týždňa vyzval vedúcich zamestnancov, aby sa zapojili do vyšetrovania, aj keď Uber a Lyft nasmerovali zákonodarcov na priemyselné združenia tretích strán.Služba Uber.jpg
DeFazio dodal: „slabú existenciu spoločností Uber a Lyft doslova poháňajú milióny nezávislých dodávateľov, ktorí vidia, že ich platy pri odchode domov sa drasticky znižujú – v niektorých štátoch pod minimálnu mzdu – keďže sú nútené platiť poplatky vyberané firmou, dane zo zamestnania a náklady spojené s prevádzkou a údržbou ich vozidiel.“
Spoločnosti, ktoré zaznamenali značné straty, uviedol, že „nezverejňujú informácie o svojom postupe deaktivácie nebezpečných vodičov. Nezdieľajú dáta o výskyte útokov na svojich platformách. Nezverejňujú podrobnosti o tom, ako sú platení vodiči.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Author: