Spoločnosť minulosti a tá dnešná

Keď sa bavíme o spoločnosti, ako takej je potrebné poznať ju od jej základov, aby sme tak lepšie pochopili jej celkovej dynamike a jej rastom či pádom v rámci celkového vymedzenia jej charakteru. Korene ku ktorým siaha tvoria jej piliere základu a tie sú nosným stabilizátorom pre Ďalšie podlažia jej vývoja.
Spoločnosť môžeme rozdeliť jednoducho a efektívne na tú tradičnú, čiže tá čo bola zaužívaná a známa a na tú modernú, ktorej tvár sa stále mení a rozvíja spolu s členmi celej jej existencie. Tradičnú môžeme nazvať aj ako tú, ktorá tu bola pred priemyselnou revolúciou v druhej polovici osemnásteho storočia a do ktorej patria ďalšie odvetvia celkového významu tohto druhu.Porada kolegov.jpg Spočiatku išlo o lovcov a zberačov, neskôr o roľníkov, ktorý zúrodňovali pôdu  a remeselníkov so šikovnými rukami. Zaradujeme sem samozrejme obdobie vlády meštianstva či šľachty, ako aj moc absolútneho panovníka či lénnych pánov. Všetko toto tvorí jeden celok založený na mnohých významovo odlišných častí našich dejín, ktoré dokopy tvoria obdobie pred nástupu modernej civilizácie a tej v ktorej žijeme dnes a v ktorej budú žiť aj naše deti a ich deti.Ženy v rieke.jpg
Moderná je spojovaná s radikálnym nárastom zmien a to je aj jej produktom. Tieto zmeny sa udiali v oblastiach ekonomiky, mocenských vzťahov či sociálneho usporiadania a štýlu životného prostredia. Jedným z hlavných príčin, ktoré spôsobili nástup premien je samozrejme rozmach trhu, ktorý podnietil celý ťah ekonomiky a uvrhol tak spoločnosť do nekonečného expandovania svojich schopností. S touto dobou sú spojované pojmy ako globalizácia, industrializácia či urbanizácia. Človek je tu ako nezávislá emancipovaná osobnosť, ktorá má možnosť využiť naplno svoj potenciál v akejkoľvek oblasti.
A jedného dna bude tá naša doba možno v dejinách zapísaná, ako tá minulá či predošlá pred tým, čo nás čaká.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Author: