Oplatí sa veriť vedcom?

Keďže veda ide neustále dopredu, tak sa mnohé fakty a vedomosti, ktoré sme sa učili inovujú a prestávajú platiť. Napríklad ja som sa učila, že PLUTO je planéta na základnej škole. Keď som bola už na strednej škole, tak to planéta už nebola. Takisto to zostalo až do dnešnej doby. No, ktovie, možno o pár rokov, vedci znova zaradia PLUTO medzi planéty našej slnečnej sústavy.špirály DNA.jpg
Ďalším aspektom, ktorý musíme zhodnotiť je dôveryhodnosť daných faktov. Dnes si už skoro každý človek môže napísať hocijaký článok a tvrdiť, že dané tvrdenie je od samotných vedcov. Hoci to tak vôbec nemusí byť. Preto sú média silný manipulátor dnešného ľudstva. Veľké množstvo ľudí si prečíta nejaký článok a vôbec si dané fakty neoverí. Jednoducho im hneď uverí v takej forme v akej sú podávané. Hoci to môže byť pokojne len pohľad z jednej strany, prípadne to môže byť čisto subjektívny názor nejakého človeka, ktorý nemusí mať dostatok vedomostí na to, aby vedel zhodnotiť danú oblasť. Možností je veľa, ale samozrejmosťou by malo byť overovanie si vedomostí. Takže samotní vedci ani nemusia byť na chybe za nejaký výrok. Pretože ten výrok môže pochádzať od niekoho úplne iného a nie od nich.kozmonaut vo vesmíre.jpg
Vedci sú osoby, ktoré skúmajú rôzne javy v optimálnom prostredí a preto sa môže niekedy stať, že sa naozaj zmýlia. Dlhé roky vedú výskumy v rôznych oblastiach, ale len málokedy prinášajú presvedčivé dôkazy, pretože často je potrebné na výskum obrovské množstvo peňazí, ktoré oni nemajú k dispozícii. A predsa sa hovorí, že výnimka potvrdzuje pravidlo, takže aj keď niečo dokáže, že funguje, tak ako oni povedia, tak stále sa môže nájsť nejaká výnimka. Nič nie je čierne alebo biele, všetko môže byť v skutočnosti úplne inak ako sa zdá na prvý pohľad z tohto uhla.
Preto rozhodnutie, či máte niekomu veriť alebo nie, je na vás. Len to, prosím, zhodnoťte triezvym sedliackym rozumom.

Author: